NAŠE HODNOTY

Udržateľnosť

Veľmi nás trápi aktuálna ekologická situácia a k náprave a udržateľnosti našej planéty chceme prispieť aj vlastnou činnosťou. Preto budú naše obaly vždy 100 % recyklovateľné. Suroviny pre výrobu našich produktov pochádzajú z overených zdrojov, kde máme istotu, že pri pestovaní boli použité šetrné postupy.

Kvalita

Náš cieľ je uľahčiť každodenný hodnotný život prostredníctvom kvalitných potravín. Aby každý mohol svoju drahocennú energiu venovať aktivitám, ktoré ho napĺňajú a času strávenému s ľuďmi, ktorých má rád. Nejdeme sa roztrhať kvôli tomu, aby bolo všetko BIO, i keď veľká časť surovín je. Ide nám hlavne o to, aby sme vedeli odkiaľ pochádzajú suroviny a či boli vypestované s ohľadom na prírodu a bez použitia zbytočných chemikálií.

Vďačnosť

Sme veľmi vďační za to, že môžeme vytvárať veci, ktoré nás napĺňajú a prinášajú úžitok aj veľkému množstvu iných ľudí.  Spokojnosť našich zákazníkov, ktorí nám toto umožňujú, je preto našou prioritou.